Consultatii online

Drepturile si obligatiile pacientilor

Toti pacientii nostri beneficiaza de ingrijiri medicale la standarde de inalta calitate.

  1. Drepturile pacientilor (conform Legii nr.46/2003)
       I. Pacientii au drepturi sa beneficieze de ingrijire medicala de cea mai buna calitate.
      II.Pacientii au dreptul sa fie tratati ca fiinte umane, fara nicio discriminare.
     III.Dreptul pacientului la informatiile medicale

 • Pacientul are dreptul de a fi informat privind serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a utiliza aceste servicii
 • Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la identitatea si statutul profesional al furnizorilor serviciilor de sanatate.
 • Pacientul internat are dreptul de a fi informat despre regulile si obiceiurile care trebuie respectate pe toata durata de spitalizare.
 • Pacientul internat are dreptul de a fi informat cu privire la starea sa de sanatate, interventii medicale propuse, potentialele riscuri ale procedurilor, alternative disponibile la procedurile propuse, precum si privind neefectuarea tratamentului si nerespectarea recomandarilor medicale, date despre prognostic, diagnostic.
 • Pacientul internat are dreptul de a decide daca mai are nevoie de informatii suplimentare, in situatia in care informatiile prezentate de medic ar putea sa-i cauzeze suferinta.
 • Pacientul internat are dreptul de a solicita in mod expres sa nu fie informat si de a desemna o alta persoana care sa primeasca informatiile in locul sau.
 • Pacientul internat are dreptul de a solicita si primi o alta opinie medicala.
 • Pacientul internat are dreptul de a cere si obtine, la momentul externarii, un rezumat scris care sa contina investigatiile, diagnosticul, tratamentul si ingrijirile acordate in perioada de internare.

       IV. Consimtamantul pacientului privind interventia medicala

 • Pacientul internat are dreptul de a refuza sau stopa o interventie medicala, cu asumarea pe propria raspundere pentru decizie, data in scris. Consecintele refuzului sau stoparii actelor medicale trebuie explicate pacientilor.
 • In situatia in care pacientul are nevoie de o interventie medicala in regim de urgenta, nu mai este necesar consimtamantul reprezentantului legal.
 • Este obligatoriu ca pacientul sa-si dea consimtamantul pentru recoltare, pastrare si utilizarea tuturor produselor biologice care au prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii unui diagnostic sau tratament, cu care el este de acord.
 • Este obligatoriu ca pacientul sa-si dea consimtamantul in cazul in care participa in invatamantul medical clinic si cercetare stiintifica.
 • Pacientii nu pot fi fotografiati sau filmati in unitatile medicale fara consimtamantul lor, exceptand cazurile in care imaginile sunt necesare pentru a oferi un diagnostic sau pentru a prescrie un tratament, respectiv evitarea suspectarii culpei medicale.

        V. DREPTUL LA CONFIDENTIALITATEA INFORMATIILOR SI VIATA PRIVATA A PACIENTILOR

 • Pacientii au acces la datele medicale personale.
 • Toate detaliile privind datele personale si starea pacientilor, diagnostic, rezultatele investigatiilor, prognosticul, tratamentul, sunt confidentiale, inclusiv dupa deces.
 • Datele cu caracter confidential pot fi furnizate doar daca pacientul isi da acceptul explicit sau daca legea o cere in mod expres.
 • Orice amestec in viata privata, de familie a pacientului este strict interzisa, exceptie facand cazurile in care aceasta actiune determina in mod pozitiv diagnosticul, tratamentul sau ingrijirea acordata, dar numai cu acordul pacientului.

        VI. DREPTURILE PACIENTULUI LA TRATAMENT ȘI ÎNGRIJIRE MEDICALĂ

 • Pacientul are dreptul sa beneficieze de sprijinul apropiatilor – familie, prieteni – de suport material, suport spiritual, precum si de sfaturi pe toata perioada ingrijirilor medicale.
 • Pacientul care este internat are dreptul la servicii medicale acordate de un medic acreditat din afara spitalului.
 • Pacientul are dreptul la ingrijire medicala continua pana ce stare sa de sanatate se amelioreaza sau pana la vindecare.
 • Pacientul are dreptul de a beneficia de asistenta medicala de urgenta.

OBLIGATIILE PACIENTILOR

Pacientii au urmatoarele obligatii:

 • Sa respecte conditiile de disciplina practicate in cadrul clinicii Cosmedica
 • Sa utilizeze cu grija bunurile care ii sunt puse la dispozitie, eventualele degradari sunt supuse regulilor de drept civil
 • Sa nu fumeze in rezerva in care este internat, pe holurile clinicii, ci doar in locul amenajat special pentru fumat
 • Sa nu introduca sau sa consume bauturi alcoolice in clinica
 • Sa poarte echipamentul pus la dispozitie si sa nu paraseasca incinta in aceasta tinuta
 • Sa respecte regimul alimentar indicat de medic
 • Sa respecte programul de vizita pentru a nu perturba bunul mers al activitatii medicale
 • Sa pastreze curatenia atat in rezerva, cat si in spatiile comune
 • Sa se adreseze si sa comunice intr-o maniera civilizata personalului medico-sanitar
 • Este interzisa producerea de zgomote de orice fel care ar putea produce disconfort pacientilor internati.